Ett långvarigt och lyckat partnerskap

Sparbanken Skåne är en av festivalens huvudsponsorer

Gunilla Bengtsson 2.jpg

Sparbanken Skåne är sedan sex år tillbaka en av Torsjö Lives största stöttepelare. Som fristående bank är det av stor vikt att bistå lokala arrangemang som arbetar för ett bättre och mer hållbart samhälle. Torsjö Live har pratat med Gunilla Bengtsson, bankchef i Hässleholm och Osby, om hennes tankar kring det mångåriga partnerskapet.

Ända sedan Torsjö Live för första gången slog upp grindarna till det gamla grustaget strax utanför Tyringe har Sparbanken Skåne funnits med som partner. Det är sparbanksstiftelserna som gör det möjligt att låta en del av överskottet gå till projekt som på ett positivt sätt främjar samhällsutvecklingen i regionen. 
– Festivalen sätter Torsjö, Tyringe och Hässleholm på kartan och lockar långväga besökare till vår kommun, säger Gunilla Bengtsson, bankchef i Osby och Hässleholm. Även Torsjö Lives nysatsning för miljön gör att sparbanken ser positivt på partnerskapet:
– En klimatsmart festival ligger helt i linje med den typen av projekt vi vill stötta.

I Hässleholm, Osby och Kristianstad med omnejd är det alltså Sparbanksstiftelsen 1826 som förvaltar bankens överskott för att se till att det bidrar till en hållbar framtid. Målet är förutom att vara en trygg och bra bank, också bistå med finansiella medel till större engagemang. Näringsliv, barn och unga, infrastruktur och kultur är exempel på projekt där överskottet kommer till nytta. 
– Det blir ett extra mervärde för våra kunder när vi har möjlighet att stödja olika former av satsningar som är positiva för kommunens tillväxt, förklarar Gunilla Bengtsson, som besökt festivalen vid flera tillfällen:
– Det är en väldigt fin festival som håller hög kvalitet både vad gäller artister och mat!

Mats Gunnarsson