Inspirerar för en lösning på klimatkrisen

Kimberly Nicholas till Torsjö Talks på lördagen

Den 29:e juni ställer sig Kimberly Nicholas på Torsjö Talks scen.  Foto: Janet Nicholas

Den 29:e juni ställer sig Kimberly Nicholas på Torsjö Talks scen. Foto: Janet Nicholas

Kimberly Nicholas växte upp på familjens vingård i Sonoma County i nordvästra Kalifornien. Här kom hon i kontakt hon med det som sedan kom att bli hennes karriär – forskning om hållbara jordbrukssystem som gagnar såväl population som ekosystem.

– Som barn tyckte jag om att vara i naturen och spenderade mycket tid utomhus, berättar hon. 
Den långa klimatresan tog sin början 1996, när hon började studera vid det prestigefyllda Stanford University i Kalifornien. Som forskningsassistent fick hon drömarbetet:
– Det var så roligt att gå runt i naturen och titta på spännande växtarter, berättar Kimberly Nicholas.

Så småningom avlade hon sin doktorsexamen i environment and resources. Efter vidare studier på avancerad nivå vid University of Wisconsin-Madison och California-Davis tog hon sig år 2010 till Lund. Här föreläser hon nu vid Lund University Centre for Sustainable Studies samt är studierektor för institutionens doktorander.

Kimberly Nicholas har även synts flitigt i media. Inför valet 2018 intervjuade hon representanter från de svenska riksdagspartierna i ett samarbete med Sveriges Radio för att bringa klarhet i var de står i sin klimatpolitik. Dessutom var hon en av huvudförfattarna bakom Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna, som skrevs under av 270 klimatforskare och publicerades i Dagens Nyheter den femtonde mars i år.
– Klimatförändringarna påverkar hela världen och våra dagliga aktiviteter. 

Målet med hennes forskning och klimatarbete är att bidra till ett samhälle utan farliga utsläpp; något hon helst vill uppleva under sin livstid. Lördagen den 29:e juni intar Kimberly Nicholas Torsjö Talks scen för att berätta mer om ett nollutsläppsamhälle och kopplingen mellan människa, natur och klimat. Hon kommer också introducera och inspirera till möjliga lösningar på klimatkrisen.
– Publiken kommer också få ställa frågor, avslutar Kimberly Nicholas, som ser fram emot att möta besökarna på festivalen. 

Ps. Besök gärna Kimberly Nicholas hemsida för mer information om hennes viktiga arbete.

Mats Gunnarsson