De skapar ett trivsamt festivalklimat

Hässleholm Miljö har varit med sedan starten 2014

Matilda Ehnberg och Anton Henryson, projektsamordnare på Hässleholm Miljö.

Matilda Ehnberg och Anton Henryson, projektsamordnare på Hässleholm Miljö.

Hässleholm Miljö har fyllt en viktig funktion under alla de år som Torsjö Live ägt rum. Det kommunalägda bolaget ser under festivalen till att avfallshanteringen fungerar och gör det enklare för besökarna att källsortera. Torsjö Live har träffat projektsamordnare Anton Henryson och Matilda Ehnberg för att prata mer om samarbetet.

Var tar egentligen allt avfall vägen när våra sopkärl tömts? Bor du i Hässleholms kommun är sannolikheten stor att det hamnar på Hässleholms kretsloppscenter. Centret drivs av det kommunala bolaget Hässleholm Miljö, som förutom att hantera avfallen från hushåll, också tar emot industriavfall samt producerar fjärrvärme.

Under Torsjö Live ser Hässleholm Miljö till att drygt 150 sopkärl med tydliga instruktioner för källsortering finns tillgängliga på festivalområdet. Dessutom tömmer de festivalens alla vattenklosetter och ser till att området är fräscht.
– Hässleholmarna är generellt sett duktiga på att källsortera. Men vi vill att det ska vara möjligt på alla platser, säger Anton Henryson, projektsamordnare på Hässleholm Miljö. Kollegan Matilda Ehnberg håller med:
– Om Torsjö Live visar att det går, kan förhoppningsvis andra företag och evenemang hänga på. 

De senaste två åren har projektsamordnarna sett en ny trend i människors beteenden kring miljö och klimat.
– Miljön är starkt förankrat i kulturen. Förr var det status att köpa mycket nytt – nu är det snarare högre status att minimera i hemmet, säger Anton Henryson. 
De båda ställer sig positiva till Torsjö Lives nysatsning för en klimatsmart festival.
– Vi uppmuntrar alltid satsningar för miljön, det är vägen mot ett mer hållbart samhälle, avslutar Matilda Ehnberg.


Mats Gunnarsson