Utställning av konst har varit en del av Torsjö Live redan från starten.  När öronen fått sitt med den fantastisk musiken så vill vi även ge våra besökare något visuellt att njuta och engageras av.  Inför 2019 kommer vi att mera tydligt utveckla konsten på festivalområdet. Konstnärer bjuds in i olika projekt för och med publiken. Vi vill uppmuntra kreativitet i alla dess former!